Znaci kineskog horoskopa i njihova sreća u 2018. godini

PACOV ima zvezdu prirodnih nepogoda i treba da bude jako obazriv.

BIVO je ove godine svađalački raspoložen, i da bi to kontrolisao treba na severo-istoku da postavi crvenu lampu.

TIGAR bi trebao da postavi pečat zemlje „Earth Seal“ da bi aktivirao dobru sreću ove godine.

ZEKA je prevaren ove godine. Najbolje da nosi plavo.

ZMAJ ima „Sui Po“ zvezdu, bilo bi dobro da nosi OM privezak.

ZMIJA ima pečat nebeski „Heaven Seal“, trebalo bi da postavi zvezdu Severnjaču na jugo-istoku 3.

KONJ ima romansu na svojoj lokaciji.

OVCA ima zvezdu „Yi Duo“, i trebalo bi da postavu „Omani Crystal Prayer Wheel“ na jugo-zapadu 1.

MAJMUN bi trebalo da aktivira zlatnu zvezdu postavljanjem Kralja Gesara na jugo-zapadu 3.

PEVAC na svojoj lokaciji ima bolest i redukovanu energiju.

PAS bi trebalo da nosi „Tai Sui“ privezak u ovoj godini.

SVINJA je prevarena ove godine.