Usluge

Ako niste zadovoljni sa nekim oblastima života i rada možete da pokušate sa Feng Shui-jem.

Feng Shui će vam pomoći da se energija u vašem prostoru izabalansira i najbolje iskoristi. Potrebno je izvršiti procenu i analizu životnog prostora i lokacije na kojoj živite i na osnovu toga uraditi moguće korekcije. Da bi se to obavilo potrebni su podaci o samom prostoru, kada je izgrađen (useljen), njegova kvadratura i shema odnosno plan objekta, a takođe i njegova namena.

Za uspeh i sreću je veoma bitan odabir lokacije, koje i kada renovirati delove i kako pravilno osmisliti samu rekonstrukciju.

  • Cena Feng Shui konsultacije se određuje individualno.
  • Cena zavisi od veličine i složenosti posla, brojnosti članova porodice ili tima i hitnosti. Za svakog člana porodice ili tima potrebno je dostaviti datume rođenja.
  • Na cenu utiče i da li je konsultacija sa izlaskom na teren ili bez i gde se objekat nalazi (udaljenost).
  • Po dogovorenom poslu daje sa akontacija i tada se dogovara o vremenu završetka konsultacije.
  • Prezentaciju mogu vršiti lično ja ili u pisanoj formi i to je po dogovoru.

Feng Shui vam daje podršku za dobar, dug i kvalitetan život, bračnu sreću i dobre kolegijalne odnose.

Za više informacija kontaktirajte me.