Crna kornjača

Crna kornjača predstavlja sreću u vidu podrške, stabilnosti, sigurnosti i pokroviteljstva. Ona je i simbol dugovečnosti.

Crna kornjača se nalazi iza kuće, i bilo bi dobro da je to sever.

Crna kornjača donosi lagano i sigurno uvećanje sreće.

Crna kornjača predstavlja planinu. Ako nema brda iza kuće neće imati ni ko da štiti porodicu iz generacije u generaciju. Naročito je važno za oca ili hranioca porodice. Imati planinu ispred kuće nije dobar Feng Shui, izuzetno je loše i donosi konfrontaciju. U konfontaciji sa planinom uvek ćete biti gubitnik.

U slučaju da ne postoji planina sa zadnje strane (crna kornjača), možete da podignete zid, ogradu, postavite drveće.