Nebeske životinje

Primena Feng Shui-ja počinje sa pronalaženjem povoljne i dobre lokacije. Nekada davno ljudi su uzimali u obzir brda i tokove reka.

Danas ljudi menjaju predele: grade mostove, izbijaju tunele, prave nove autoputeve, nadvožnjake. Na taj način čovek menja oblik terena u nešto novo, neprepoznatljivo.

Zgrade su nabijene jedna uz drugu i na taj način se stvara manjak energije. U seoskim naseljima ne postoji taj problem. U gradovima postoji i haotična gradnja (nelegalizovana), problemi sa čistoćom, zapuštenošću pojedinih zgrada i njihovih fasada, neredovno odnošenje smeća, nedostatak zelenila.

Određene građevine i objekti koji se nalaze u neposrednoj blizini mogu uticati na lokaciju. To možete najbolje sagledati ako izađete na vaša ulazna vrata ili vaš balkon i osmotrite šta se nalazi u vašoj neposrednoj blizini. Građevine kao što su groblja, krematorijumi, bolnice, i sve ono što je povezano sa patnjom, propadanjem, bolešću i smrću mogu negativno uticati na povoljnu lokaciju.

Postoje i drugi objekti: elektrane, trafostanice, dalekovodi, bandere za struju, antene za mobilnu telefoniju, zgrade sa oštrim ivicama, zgrade u skladu, bilbordi, otvorene garaže na stubovima, kasina, oružarnica, vatrogasci, policija, zatvori, stovarišta, hangari, tornjevi, fabrike, otpadi automobila,.. sve to ima uticaja na našu zgradu i okruženje. Ako sa ulaznih vrata vidimo most, šine, raskrsnice, i to ima uticaja u zavisnosti iz kog pravca dolazi i kakvog je oblika ta neprijatost.

Ovaj priliv negativnog Či-ja (Chi) se može ublažiti korišćenjem principa pet elemenata (živa ograda, sjajna kvaka na vratima, spuštene zavese, zidić itd)

U Singapuru se Feng Shui primenjuje od davnina. U njemu se nalazi trgovački centar Santek koji je napravljen na principima Feng Shui-ja. Sastavljen je od pet zgrada kružnog oblika između kojih kruži energija, a za stvaranje nove energije napravljena je jedna od najvećih fontana na svetu. Svako ko dođe u Singapur poželi da obiđe tu fontanu, da je obiđe tri puta i poželi želju koja će mu se ostvariti. To sam učinila i ja.

Kinezi koriste kartu u traženju pravilne lokacije. Prema tradiciji, ona se sastoji od četiri kineska božanstva, preobražena u zemaljske oblike terena.

Najbitnije je da se prepoznaju oblici terena, jer oni pružaju zaštitu. Najpovoljniji tip zemljišta je neravan sa blagim brdašcima, uzvišicama i dolinama sa dosta sunčeve svetlosti gde ne duvaju vetrovi.

Svaka životinja ima svoje osobine. To su;

Pri određivanju četiri simbolične životinje kompasa polazna tačka je čovek (kuća i pravac prema kome on gleda kada stoji na svojim ulaznim vratima).