Jin i Jang

Sve što postoji može se posmatrati kroz kategoriju postojanja dva tipa energije: aktivne – Jang i pasivne – Jin.

Osnovni principi su:

  1. sve je ili više Jin ili više Jang
  2. sve teži stanju ravnoteže i harmonije
  3. međusobno se privlače
  4. ništa nije potpuno Jin niti potpuno Jang
  5. sve se menja.

Jin i Jang moraju biti povezani i sagledani u njihovom međusobnom odnosu. Npr. u spavaćoj sobi trebalo bi da dominira Jin, ali mora da postoji neki element Janga (sijalica manje snage). Dnevna soba je Jang i tu je potrebna aktivnost. Što znači da više vremena treba da provodite u njoj da biste stvorili tu energiju. Previše Jina izaziva bolest, a previše Janga izaziva svađe.

Ljudi mogu biti ili previše Jin ili previše Jang. Jin ljudi su opušteni, maštoviti, kreativni, ali ako su previše Jin mogu postati bezvoljni i depresivni. Jang ljudi su previše brzi, aktivni, živahni, ali ako su previše Jang postaju ljuti i nervozni. Utvrdite kojem tipu pripadate i u skladu sa time prilagodine svoj način života i ishranu. Ako ste suviše Jang opustite se, a ako ste suvište Jin probudite se.

Jin predstavlja čvrstu zemaljsku materiju (pasivan princip prirode; tama, hladnoća, vlaga). Jin simbolizuje ženstvenost.

Jang predstavlja nebesku silu. Aktivan je izražen kao svetlo, toplota, suvoća, muškost i pozitivna strana naših osećanja.

Jin i Jang predstavljaju zakon prirode, stalnu i neprestanu promenu.

Tai Chi je znak gde se iz dve suprotnosti stvara savršena ravnoteža, gde je Jang nebeski a Jin zemaljski simbol. Ove dve suprotnosti nisu u sukobu već se prožimaju. Svetliji deo je Jang, a tamniji Jin.

Tao je put (životni), odnosno mesto čoveka na tom putu, njegova sudbina. Sve što postoji na ovom svetu ima Tao. Čovek vodeći pravilan život u skladu sa okolinom uspostavlja i širi svoj Tao. Gubitak veze sa okolinom čini život nepotpunim. Što znači da morate da imate čvrste veze sa okolinom. Posmatrajte svoje okruženje u kojem živite, ljudi se ne mogu izolovati. Svaki član porodice se mora uplitati u okolinu, jer ako postoji izolacija to nije povoljno. Vaše okruženje, vaš prostor, vaš nameštaj, mora vam doneti zadovoljstvo, harmoniju i mir.

Postoje tri tipa sreće:

  • nebeska (natprirodne sile, njima ne vlada Feng Shui),
  • zemaljska (pravilni Feng Shui) i
  • ljudska (kako se odnosite prema drugima).

Neki ljudi se trude da promene nameštaj, kupuju simbole, pojačavaju uticaj nekih sektora. Međutim, najbitnije je da krenete od samoga sebe, vašeg odnosa prema drugim ljudima. Probajte tu prvo da pronađete objašnjenje. Kada imate plan svoje kuće pa preko njega postavite magični kvadrat uhvatićete sebe da počinjete da razumete zašto nam se neke stvari dešavaju.

Odgovori u Feng Shui-ju nisu krajnje rešenje. Svaki dan je drugačiji (povezuju ih samo neka zajednička načela).

Feng Shui može da poveća vaše zadovoljstvo i radost života onda kada počnemo da shvatamo i razumemo ambijent i okolinu. Meni je Feng Shui pomogao u životu. Kada nisam shvatala zašto je i kako moguće da se to mojoj porodici dešava on mi je dao odgovor. Kada nešto shvatite biće vam mnogo lakše da i to prevaziđete.

Feng Shui mi je doneo sreću i zadovoljstvo, pa i vas ovom prilikom pozivam da postanete deo kluba (članska karta nije potrebna). Volim sve ljude i pozdravljam one koji šire Feng Shui.