Teorija pet elemenata (VU KSING)

Osnovni elementi su: vatra, zemlja, metal, voda i drvo. Svakome od nas pripada jedan element, koji se ogleda u karakteru, ponašanju i zdravlju svakog ponaosob.

Svaki element ima svoju boju, pravac, oblik, znak i svaki od njih ima svoje pozitivne i svoje negativne strane.

Ono što je najvažnije da znate da količina svakog elementa utiče na ravnotežu. Ako ima previše nekog elementa to je nepovoljno, jer mora da postoji harmonija i ravnoteža.

Vatra

Element vatra simbolizuje ljubav, entuzijazam. To je aktivna energija, vrela i vesela i ona sija. Boja je crvena. njen pravac je jug, oblik je trougao. Vatra stvara zemlju.

Zemlja

Zemlja je kamen, cigla, keramika i glina. Ona je i središte pet elemenata. Ona je plodno tlo i veoma stabilna. Boja je žuta, koja ide do terakote, čak i tamno braon. Oblik je kvadrat. Pravac zemlje je jugozapad i severoistok.

Metal

Metal je transformisana zemlja. Simbol je snage, neba i moći oca i sreće vezane za pomoć drugih. Simbol je hrabrosti i morala. Boja je bela i sve nijanse metala. Oblik je kružni. Pravac je severozapad, zapad.

Voda

Voda je simbol karijere i bogatstva. Voda je ambicija i inteligencija. Voda je mirna ali je i simbol straha. Boja je crna, plava (modra). Pravac je sever, a oblik je talasast.

Drvo

Drvo je simbol života. Zeleno je znak vitalnosti. Simbolizuje rast i napredak. Sreću i zdravlje potomcima porodice. U pozitivnom smeru stvara osećaj identiteta, a u negativnom je i simbol besa. Pravac je istok, jugoistok. A oblik je četvorougao.

Suština je da u našem životnom prostoru stvorimo harmoniju. Zato ako ste nervozni dodajte vodu. Zelena boja će vam pomoći oko novih ideja. Crna boja će pojačati vašu istrajnost, jer voda uvek nađe put do cilja.