Energija elemenata

Energija elemenata nije pasivna. Ona stalno stupa u odnose sa energijama predmeta koji se nalaze u našem okruženju. Pet energija se prirodno menja jedna u drugu. Svaka izranja iz prethodne kao dete iz roditelja i svaki sledeći je podržan od prethodnog. Postoji pozitivan i destruktivan ciklus.

Pozitivan ciklus

Suština pozitivnog delovanja sastoji se u sposobnosti jednog elementa da utiče na pojavu ili oslobađanje drugog elementa. To privlači Chi (Či) što je i suština Feng Shui-ja.

  1. Vatra rađa zemlju, ali je dete drveta. Međutim, zemlja iscrpljuje vatru jer nastaje od nje.
  2. Zemlja rađa metal, ali je dete vatre. Ali, zato metal iscrpljuje zemlju.
  3. Metal rađa vodu, ali je dete zemlje. Međutim, voda iscrpljuje metal.
  4. Voda rađa drvo, ali je dete metala. Voda je izvor života za drvo, ali drvo iscrpljuje vodu.
  5. Drvo rađa vatru, ali je dete vode. Drvo hrani vatru, ali ona iscrpljuje drvo.

Destruktivan ciklus

Destruktivan ciklus pokazuje kako pogrešna kombinacija elemenata dovodi do destrukcije, jer u tom krugu jedan razara drugi. U ovom ciklusu elemenata elementi međusobno kontrolišu svoju jačinu i uticaj.

  1. Vatra topi metal
  2. Zemlja razara vodu
  3. Metal seče drvo
  4. Voda gasi vatru
  5. Drvo iscrpljuje zemlju.

Razorno dejstvo ovih elemenata može se prevazići ako dva elementa koristimo u odgovarajućoj srazmeri (ako vatra nije jaka može se iskoristiti za obradu metala, npr. pravljenje bižuterije).

Za pojačanje ili smanjenje uticaja nekog elementa mogu se koristiti boje, oblici i materijali koji se prilagođavaju stranama sveta.

Da biste bolje ovde shvatili šta je ovde izloženo daću vam primer. Ako želimo da aktiviramo drvo, uvešćemo element vodu (ona stvara drvo), ali ako želimo da povećamo vodeni element ne smemo da unosimo element drvo (jer ono iscrpljuje vodu).