Či (Chi) energija

chi

Feng Shui – Chi

Od suštinske važnosti je razumevanje i usvajanje pojmova i principa u Feng Shui-ju. Isti principi se ispoljavaju svuda i u svemu.

Prvo pravilo je da sve što postoji ima Či (Chi) energiju.

Či (Chi) je najvažniji pojam. Vaš Či (Chi) se meša sa energijom okoline. Na taj način postoji veza sa neposrednim okruženjem, a samim tim i sa svemirom.

Či (Chi) iz okoline utiče na vas, vaše raspoloženje, vašu psihičku energiju, a tokom vremena i na vaše zdravlje.

Či (Chi) se uglavnom kreće između zgrada i ulazi kroz prozor i vrata, a delimično i kroz zidove.

Osnovni cilj Feng Shui-ja je da se postavite tako da vam ovaj prirodni tok Či-ja (Chi) omogući da ostvarite svoje ciljeve i snove.

Či (Chi) najvećim delom ulazi kroz vrata. Pa tako orjentacija zgrade i tip energije utiče na vas.
Planete putuju i menjaju svoj tok i energiju za svaku godinu, mesec i sat. Ustajali spori Či (Chi) smanjuje vitalnost. Zato je neophodno jednom godišnje pregledati i očistiti sve stvari. Očistite, pomerite, prodajte ili poklonite ono što vam ne treba.

Na energiju Či-ja (Chi) koja ulazi u vaš organizam na prvom mestu je hrana, zatim utiče klima i ljudi oko vas. Či (Chi) protiče kroz organizam slično kao krv. Na ovu energiju koja ulazi u vaše telo ne utiče samo hrana i okolina, vaš dom, nego i mesto gde radite, okloni reljef, ali i sama zgrada.

Neke situacije stvaraju različite tipove Či-ja (Chi):

1. Brzo kretanje Či-ja (Chi)
Energija se kreće u pravoj liniji i na taj način izaziva stanje nesigurnosti i ugroženosti. Potrebno je izbegavati duge hodnike, prave staze i predmete sa oštrim ivicama.

2. Ustajali Či (Chi)
To je sporo kretanje Či-ja (Chi), kada su sobe pretrpane, postoji vlaga,… sve to izaziva zdravstvene probleme i gubitak osećanja cilja u životu.