Osnove Feng Shui-ija

U klasičnom Feng Shui-ju postoje dve škole.

  1. Škola kompasa
  2. Škola forme

Škola kompasa koristi Lo Pan, instrument koji nam pomaže da na osnovu trigrama dobijamo obilje podataka koji nam koriste za planiranje kuće (stan) i njihovo uređenje. Kako da u kući napravimo raspored prostorija sa odgovarajućim stranama sveta.

Škola forme razmatra uticaj boja, dezena, oblika, objekata, predmeta i okoline (reljefa). Pored pravilne orjentacije bitna je i percepcija. Veoma je bitna vizuelna procena terena. Treba posmatrati pejzaž i proceniti da li je on povoljan ili nije. Planine, brda, doline, putevi, reke i sve ono što opaža naše čulo ovde se analizira. Moj učitelj i mentor Lillian Too je pokušala da objasni na koji način je Feng Shui nekog predela moćniji i ima veći uticaj i čak može nadvladati pravilno određene strane sveta.