Radna soba

Često ne možete da kontrolišete radni prostor, ali zato možete pravac prema kome ćete biti okrenuti. Postavite stolicu tako da budete okrenuti ka pravcima koji su dobri za vas.

Da biste podstakli uspeh na poslu pogledajte svoj radni sto. Da li je zaštićen od ŠAROVA? Zatim se potrudite da radni sto bude ili u polju karijere ili u polju bogatstva.

Radna soba mora biti pravilnog oblika, da ima dobro osvetljenje prirodno. Nemojte sedeti naspram ivica, jer vam one uzrokuju bolest i nesreću.

Mali sto je za neambiciozne, a veliki donosi sreću. Stolica treba da bude sa velikih uzglavljem i rukohvatima. Na zid iz sebe postavite sliku planine (da obezbedite podršku).

Voda iza vas nije dobra, jer bi vas mogla udaviti.

Važno je izbeći nered (brdo papira na stolu).

Kada koristite samo jedan deo prostorije kao radno mesto trebate da odvojite taj deo prostorije dekorativnim paravanom.

Sto mora da bude dovoljno veliki za vaše potrebe.

Na radni sto treba da stavljate predmete koji su usklađeni sa stranama sveta.

  • Na zapadu držati nešto napravljeno od metala, čekovne knjižice;
  • Na severozapadu stavite dnevnike, planere, rokovnike.
  • Na istoku stavite nešto što je dobro za brz napredak, nešto što vas podseća na vašu želju ili dugoročni cilj.
  • Na jugu nagrade i priznanja ili lampa.
  • Na jugoistoku je položaj za telefon, faks.
  • Na severu biljka.
  • Na severoistoku nešto što će vas motivisati da radite (finansijska prognoza).
  • Na jugozapadu slika porodice.