Boje u domu

Odličan metod za odrađivanje boja pogodnih za različite prostorije u domu po Feng Shui-ju nalaže korišćenje kompasa. Njime ćete odrediti stranu sveta, a zatim ćete koristiti boje koje odgovaraju toj strani sveta.

Boje koje budete odlučili da upotrebite u vašem domu mogu se naći na zidovima, zavesama, jastucima, prekrivačima, tepisima.

 • Na severu će se naći sve nijanse plave i crne.
  Ne smete ih mešati sa crvenom bojom jer voda gasi vatru ali zato može kombinacija sa zelenom i oker (zemljanom bojom).
 • Za severoistok, centar i jugozapad povoljne su sve zemljane boje od okera do beža (beža – smeđa).
  Ove boje se dobro slažu sa metalnim, ali se ne mogu kombinovati sa vodenim.
 • Za zapad i severozapad pogodne su sve nijanse metala (zlatna, srebrna, bela).
  Slažu se sa vodenim bojama, a nikako sa zemljanim.
 • Na jugu je sve crveno, narandžasto i žuto.
  Dobra je kombinacija sa smeđim bojama, ali nikako sa plavom.

Svako od nas ima svoju omiljenu boju. Ali kakav stav imate prema nekoj boji zavisi i od vašeg raspoloženja, a i situacije.

Da biste odredili pravilnu boju za vas postoje dva metoda. Počnite sa datumom rođenja.

Prvi metod je da pronađete svoj godišnji i životinjski element. Ako jedan proizvodi drugi (ako su prijateljskom odnosu) koristite te kombinacije.

Drugi metod određivanja boja zasniva se samo na godišnjem elementu koji se koristi da biste identifikovali koje boje vam najviše odgovaraju. Pri tome koristite kombinacije boja koje su zasnovane na bojama pet elemenata.

Mnoge drevne kulture verovale su u isceljiteljsko dejstvo boja, počevši od starog Egipta, Kine i Indije. Savremena istraživanja ukazuju da recimo crvena boja ubrzava metabolizam, a plava usporava.

Mi energiju boja primamo putem očiju, preko hrane, pića i kože. Prilikom odabira boja moramo voditi računa da neke boje uvećavaju a neke umanjuju. Neke ga čine toplim a neke hladnim.

Boju izabiramo u skladu sa stranama sveta, prema godišnjem dobu i klimi. Izabiramo je prema starosti ukućana, nameni prostora, a i prema zahtevima korisnika i njegovom načinu života. Najbolje je izabrati neutralne boje za velike površine, a akcenat mogu davati staze, tepisi, jastuci, prekrivači, biljke i slike.

Jin boje su plava, zelena i siva. A Jang crvena, žuta i narandžasta.

Dobar komplementaran odnos: zelena-crvena, crvena-žuta, žuta-bela, bela-crna, bela-plava, plava-zelena, crvena-zelena.

Kontrastne boje: bela-crvena, žuta-zelena, crvena-crna, zelena-bela, crna-žuta.