Feng Shui rečnik

Amajlija – Amajlije u vidu simbola imaju ulogu zaštite kada se nose sa sobom. One se često preklapaju sa spritualnim verovanjima različitih kultura. Na primer, figure kornjače i zmaja Feng Shui uzima kao snažne simbole zaštite. Stilizovane i dizajnirane kao nakit, bižuterija ili u vidu privezaka oni su i ukrasi i zaštita.

Arovana – ili “zmaj riba” sa svojim srebrnim krljuštima i vretenastim telom u obliku mača, emitujući pink ili zlatni sjaj korišćena je vekovima da donese sreću. Pošto se teško može naći kod nas za gajenje u akvarijumu, preporučuju se figure arovane koje se trebaju postaviti u severnom uglu doma, a može i na istoku ili jugoistoku.

Povoljan Feng Shui – sreća u Feng Shui obično se odnosi na osam kategorija a to su:

  • Bogatstvo i prosperitet,
  • Harmonija u porodici,
  • Zdravlje i dug život,
  • Srećan brak (ili ljubavni život),
  • Uzorna deca,
  • Podrška mentora,
  • Solidno obrazovanje,
  • Pristojna reputacija i karijera.

Či – je univerzalna energija koja se nalazi u svim bićima. Ona se neprestalno stvara i rasipa. Sve što je lepo u prirodi stvara energiju či. Svaki dobro obavljeni zadatak stvara či.

Čakre – sistem energetskih tačaka u telu koje se pružaju od podnožja kičme do temena glave.

Karma – sudbina koju čovek stvara u svom životu a pretstavlja rezultat dešavanja iz proteklih života. To je isto efekt sadašnjih dela na rezultate budućnosti.

Matra – je zvuk ili reč za smirivanje uma prilikom molitve ili meditacije.

Tao – predstavlja životni put ili pravac.

Pa Kua – su osam oblasti (kvadrata) koji okružuju Tai či. Svaki od ovih kvadrata vezan je sa jednim aspektom života.(bogatstvo, posao, odnosi…). Ono što se dešava u Vašem životu odraz je onog što se dešava u kvadratima.

Tai či – središte doma po šemi Pa Kua.

Šar či – otrovna strela (štetna energija) koja izaziva nevolje i lošu sreću (stres, nevolje, umor…).

Trigram – ima ih osam i predstavljaju iskonsko uređenje energetskih sila u svakom domenu života. Svaki trigram odgovara strani sveta, godišnjem dobu i jednom od članova porodice.

Lek – je promena koju radimo da bismo odstranili ili ublažili negativan uticaj Šar či-ja.

Čijen – kvadrat (kua) povezan sa prijateljstvom, putovanjima i pomoći mentora. Odnosi se na glavu porodice i nebesa.

Pet elemenata – su drvo, vatra, zemlja, metal i voda. Svaki elemenat ima osobenu energiju a različite kombinacije elemenata igraju značajnu ulogu u Feng Shui-u.

Destruktivan ciklus – svaki elemenat savladava sledeći (vatra topi metal, metal uništava drvo, drvo iscrpljuje zemlju, zemlja zustavlja vodu a voda gasi vatru).

Produktivan ciklus – svaki element doprinosi stvaranju elementa koji stoji iza njega u ciklusu i potstiče ga (drvo stvara vatru, vatra stvara zemlju, zemlja rađa metal, metal se topi i pretvara u tečno stanje, voda hrani drvo).

Lo šu – je simbol iz drevnih vremena koji se sastoji iz devet sektora. Po legendi iz reke Lo je izronila kornjača koja je na svom oklopu imala znake koji su zabeleženi u ovom kvadratu.