Slava i reputacija (status – vatra)

slava

Feng Shui – Slava

Ovde se postavlja pitanje da li su vaši talenti priznati. Da li vas drugi prepoznaju. Ovaj deo se bavi time kako vas drugi vide. Sve se ustvari vrti oko vašeg imidža i kako vas drugi doživljavaju.

Ako želite slavu, u ovom delu postavite fotografije sa slavnim ličnostima. Svakog dana fokusirajte se na sliku sagledavajući sebe sa istim tim osobinama. Postavite vaše trofeje, nagrade, diplome i vaše fotografije u društvu poznatih.

Ako nemate neku konkretnu ideju šta sa sobom i svojim životom ovaj deo je blokiran.

Ako želite slavu okačite zvezdu. Postavite policu i knjige o onome što ste izabrali da radite.

Ustvari postavite sebi pitanje da li želite da budete slavni i priznati. Ako je odgovor da, sklonite sve što vas nervira i podseća na prošlost i zamenite ih simbolima dostignuća (simbol važnih ciljeva u budućnosti – dijagrami ili izlazak sunca).