Porodica (preci – drvo)

Ovaj sektor se bavi novim počecima (trud se uvek isplati). Ako želite u životu nešto novo ovde je pravi početak. Stavite sliku proleća ili zelene boje.

Ako je prozor u ovom delu onda ste srećni. Ako je ovde zid ofarbajte ga u zeleno. Stavite bambus.

Ako imate bilo kakav nered ili polomljene stvari sredite odmah, jer sve to utiče na stabilnost vašeg doma, tako da može doći do promene i pre nego što kažete da ste kod kuće.

Ako ovaj deo nedostaje, stavite veliko ogledalo. Ogledala predstavljaju vodu i mogu doneti olakšanje u stegnute porodične odnose i doneti nove mogućnosti.

Ovaj sektor se aktivira ako želite što više prijatelja u vaš dom. Kada je ovaj deo dobar familija ostaje zajedno, zdrava i srećna, a stari deo familije će živeti dugo.

Postavite sliku stotinu dece.

Feng Shui - Porodica

Feng Shui – Porodica