BaGua

bagua

Feng Shui – Bagua

Pakua (Bagua) je osmougao (osam pravaca) koji se može postaviti na plan kuće (stana) tako da možete da saznate šta imate u kom pravcu, raspored nameštaja u svakom ovom delu i da li neki deo kuće nedostaje.

Simbol univerzuma predstavlja osam trigrama koji su kružno raspoređeni unutar u pravilnom osmougaoniku. Tu se susreću Jin i Jang.

Svaki od ovih trigrama odgovara strani sveta, godišnjem dobu i jednom od članova porodice.

Lo Šu je magični kvadrat koji se sastoji iz devet sektora. Ovo je vezano za priču o kornjači koja je izronila iz reke i imala je ispisane neke znake na svom oklopu. Ti znaci su dali ključ za razumevanje Pakua. Raspored brojeva od 1 do 9 nalazi se raspoređen u sektorima. Analizom ovih brojeva dobijamo odgovore na mnoge pojave: zdravlje, brak, finansije.

Kada se Pakua proširi na kvadrat deli se na devet jednakih delova. Deljenje prostora gde živimo na zone je osnova Feng Shui-ja.

Kvadrat se postavlja na plan stana ili kuće. U tom kvadratu svaki sektor ima određeno značenje i odnosi se na posebnu oblast života. Kvalitet svakog od sektora možemo da poboljšamo tako što ćemo aktivirati onaj deo kuće na koji nam ukazuje Pakua.

Prvo što možemo shvatiti je ako neko polje nedostaje. Taj slučaj nedostajućeg ugla se može nadoknaditi, popuniti drvetom, alejom cveća ili velikom sedeljkom u bašti.

Lo Šu magični kvadrat je podeljen na segmente života:

  1. Karijera
  2. Ljubav i međuljudski odnosi
  3. Porodica
  4. Bogatstvo i prosperitet
  5. Zdravlje i vitalnost
  6. Korisni ljudi i putovanja
  7. Deca i kreativnost
  8. Znanje i mudrost
  9. Slava i reputacija

Svaki broj ima svoj pripadajući element. Svaki ovaj sektor se može aktivirati ako u njega postavite za njega karakterističan element – boju, simbol ili neki oblik.